Blog

Priključenje novog frižidera

Priključenje novog frižidera

Pre nego što pustite nov frižider u rad potrebno je obaviti još par nekih aktivnosti.

Prvi segment odnosi se na izbor prostora. U tom smislu frižider uvek postavite u suvoj prostoriji gde nema vlage.

Drugi segment se tiče pravilnog postavljanja uređaja. U tom smislu potrebno je obezbediti da frižider stoji ravno i da bude stabilan, kao i da mu podloga na kojoj stoji bude čvrsta.

Svaki ovakav uređaj ima sa prednje strane regulacione nožice, koje su presudne za izravnavanje njegovog položaja. Sa zadnje strane se često nalaze takođe manji podešivači za adekvatno postavljanje uređaja na adekvatno mesto.

Svaki uređaj ima graničnike sa zadnje strane koji su presudni da aparat postavimo dovoljno daleko od zida. Graničnici se stavljaju na gornju ivicu kondenzatora.

Treći segment odnosi se na priključenje frižidera. U tom pogledu uređaj priključite na električni dovod pomoću kabla, vodeći računa da zidna utičnica mora imati uzemljenje.

Uvek pogledajte koji je propisan napon i frekvencija koji su obično navedeni na tablici sa osnovnim podacima o aparatu. U tom smislu frižider može istrpeti neka mala odstupanja u naponu ali ne i veća.

Leave a comment

Call Now Button