Blog

signale

Odvajanje i kombinovanje signala

Same signale možete kombinovati za više uređaja kao što je na primer televizor ili muzički stub. Ukoliko posedujete standardnu televizijsku odnosno satelitsku antenu, kombinovanje signala je svakako moguće. To se može uraditi ukoliko imate jedan kabal koji kreće od krova na primer do jedne prostorije u domu ili poslovnom prostoru a zatim da se uz pomoć toga, signal usmeri na više uređaja.

U te svrhe potrebno je postaviti TV / FM dupleks ili pak tripleks u zavisnosti koliko signala kobinujete. Ova prosta utičnica je namenjena za ulaz dva odnosno tri kabla kao i za izlaz jednog kabla, koji prenosi višestruke signale na više različitih frekvencija.

Kabal je potrebno sprovesti do prostorije odnosno preciznije do kontakt mesta gde morate preusmeriti signale i postaviti dupleks utičnicu ili pak po potrebi tripleks TV/FM utičnicu. Konektori antene vremenom znaju da olabave pa je često potrebno da produžite kabal od utičnice do televizora. Ukoliko je neophodno prvo to učinite. Novi utikač je moguće spojiti sa koaksijalnim kablom. Moguće je i popravka samog pokvarenog spoja.

U tom smislu, potrebno je skinuti spoljni deo otprilike dužine 3cm da bi se došlo do žičane srži ili takozvanog žičanog plašta. Savijte plašt kako bi došli do unutrašnje izolacije. Sekačem uklonite 15 mm unutrašnjeg dela odnosno izolacije ostavljajući vidljivim centralni provodnik. Povucite kapicu duž kabla i sam držač namestite preko plašta i provodnika. Držač je potrebno i malo razdvojiti kako bi mogao da prekrije celokupan plašt i da se na kraju dobro stegne.

Postavite unutrašnji provodnik u venac igle a njega u telo utikača. Postavite kapicu na držač kabla i pričvrstite za sam utikač. Na kraju spojite sve utikače na istovetan način. Montirajte muške i ženske utikače da budu prilagođeni spoju na izlazu utičnice odnosno razvodne kutije i samog TV prijemnika.

Svaki vid nedoumice koji imate u pogledu našeg opisa ovog postupka, Električar Beograd Vam stoji na raspolaganju. Pozovite nas u bilo koje doba dana ili noći. Posebno ističemo, da smo vam na usluzi za ovaj vid i sve druge elektro usluge koji su vam potrebni.

Leave a comment

Call Now Button