Blog

Nikola Tesla

Zanimljivosti o Nikoli Tesli

Tesla je jedan od najpoznatijih srpskih pronalazača i naučnika u svetu iz oblasti radiotehnike, fizike i elektrotehnike. Medju najznačajnijim Teslinim pronalascima možemo da ubrojimo:

  • – asinhroni motor
  • – sinhroni motor
  • – obrtno magnetsko polje
  • – polifazni sistem
  • – Teslin transformator
  • – rengenski zraci
  • – doprinos u prenosu i modulaciji radio signala
  • – sistem naizmeničnih struja…

Nikola Tesla je rodjen 10. jula 1856., a preminuo 7. januara 1943., zaboravljen i siromašan.

Mnogo zanimljivosti prožima Teslin život. Mi Vam navodimo neke od njih.

Golubovi

Poznato je da je Nikola Tesla voleo golubove. Svakoga dana bi ih hranio u parku. Jedna golubica je zauzela posebno mesto u njegovom životu. Govorio je često da mu ta golubica daje smisao života. Nakon bolesti i gubitka golubice, Tesla više nije bio isti.

Broj 3

Nikola Tesla je bio opsednut brojem 3. Mnogi su to povezivali sa opsesivno-kompulsivnim ponašanjem. Bio je opsednut i svim brojevima koji su deljivi sa tri. Takođe, tri puta je prao ruke.

Računanje zapremine jela

Pre svakog jela, Nikola Tesla je voleo da izračuna njegovu zapreminu. Takođe je poznato da je računao zapreminu šoljice kafe ili čaja, tanjira supe. Zbog ovih rituala je najviše voleo da jede sam.

Fotografsko pamćenje

Poznato je da je Tesla imao fotografsko pamćenje. Bio je u stanju zapamtiti sve što pogleda, cele knjige, slike. Zbog fotografskog pamćenja, mnoge stvari nije ni zapisivao u svoje dnevnike. Smatra se da je fotografsko pamćenje nasledio od svoje majke Georgine koje nije imala formalno obrazovanje ali je imala dobro pamćenje.

Biseri i žene

Tesla je imao odbojnost prema ženskim minđušama. Pogotovo ako su minđuše biserne. Nije mogao ni da pogleda ženu koja bi nosila bisere na sebi. Nikola Tesla je svoj život proveo u celibatu, jer je smatrao da celibat bolje utiče na njegovo stvaralaštvo.

Izoštrena čula

Nikola Tesla je oduvek imao izoštrena čula, a čulo sluha mu je najviše odvlačilo pažnju. Zvuk lokomotive, zvuk grmljavine, muve, sata, sve to je izazivalo veliku buku u njegovoj glavi.

Zrak smrti

Nikola Tesla je bio na pragu završetka zraka smrti, oružja koji je mogao da zbriše kompletne armije. Iako je zrake smrti namenio da budu zraci mira koji bi se koristili u odbrambene svrhe, ubrzo je shvatio da se mogu iskoristiti i za pokretanje rata. Smatra se da je Tesla zaključio da čovečanstvo još nije spremno i da je spalio sve dokumente koji su bili vezani za zrake smrti…

Smartphone

Tesla je još davne 1901. godine radio u partnerstvu na ideji koja će slati frekvencije na uređaj koji se drži u ruci. Iako ideja nikada nije sprovedena u delu, smatra se da je ideja za smartphone nastala u prošlom veku.

Bežični prenos struje / energije

Ovo je još jedan od projekata od velikog značaja na kome je Nikola Tesla radio. Zamislite da ne postoje žice koje dovode struju do Vaše zgrade, već da se struja bežično prenosi i šalje sa jednog mesta na drugo, kilometrima daleko.

Leave a comment

Call Now Button