Blog

Najčešći kvarovi na bojleru

Najčešći kvarovi na bojleru

Ako bi pratili neku našu internu statistiku, možemo sigurno reći da smo u najvećoj meri baš bojlere popravljali. Time smo bili u prilici da rešimo zaista različite vrste kvarova i da osposobimo najrazličitije tipove bojlera. Ono što prvo strada kod bojlera su grejači. Zatim na drugom mestu je bušenje kazana bojlera, treće mesto zauzima termostat a na četvrtom se nalaze svi ostali kvarovi.

Šta je uzrok kvara grejača?

To je kamenac. Sastav vode, koja je kod nas najčešće tvrda, može u velikoj meri dovesti do kvara na bojleru. Vremenom se on u velikoj meri taloži na grejačima, što ne utiče samo na kvar grejača, već i na povećanje potrošnje električne energije jer grejačima treba više vremena da zagreju vodu ukoliko ima kamenca na njima.

Ako je bojler uključen i svetli lampica a bojler pri tome ipak nema toplu vodu to je i više nego siguran znak da je došlo do kvara na grejaču odnosno da je on pregoreo. Kako je ovo po našem mišljenju najdominantniji kvar na bojlerima, kratko ćemo opisati naše korake koje preduzimamo za zamenu grejača.

Pre početka rada na zameni grejača, osnovni korak kod nas električara je spuštanje sklopke i odvajanje aparata od strujnog napajanja. Zatim, za ovu vrstu posla potrebno ispustiti celokupnu vodu iz bojlera. I to je možda najduži deo posla koji imamo tokom procesa zamene grejača. Nakon ispuštanja vode koje se može obaviti na više načina, potrebno je odvojiti sve instalacije bojlera a zatim izvući stari grejač. Koliko god godina da se bavimo ovim poslom uvek se iznova iznenadimo koliko samo može kamenca da se nađe na grejačima. Oni zbog taloženja kamenca izgube svoj osnovni oblik. Često se vide i jasni krateri na grejačima koji su takođe izazavani pojavom kamenca i što je zapravo uzrok prestanka njegovog rada. Potrebno je ceo prostor dobro očistiti a zatim postaviti nov grejač i vratiti instalacije u prvobitno stanje.

I za ovaj posao nam treba nešto više od deset minuta. Pri čemu nam kao što smo pomenuli najviše vreme protekne dok ispustimo vodu iz bojlera. Za ključan deo ovog posla odnosno zamenu grejača je potrebno par minuta.

Električar Beograd Vam stoji na raspolaganju za sve elektro usluge, hitne intervencije i popravke. Dostupni smo 24h dnevno i možete nas pozvati u bilo koje doba dana ili noći.

Leave a comment

Call Now Button